Zoek functionaliteit
De zoekfunctie werkt als volgt:
Als u bijvoorbeeld zoekt naar woord1 woord2, dan vindt u de resultaten die woord1 en woord2 bevatten, wanneer u precies wilt zoeken naar die 2 woorden, die dan ook naast elkaar staan met een spatie ertussen dan kunt u er quotes aan toevoegen, bijvoorbeeld “woord1 woord2”.

Zoekcommando’s
Zoekcommando’s zijn er om het zoeken makkelijker te maken, zo kunt u bijvoorbeeld door een minnetje(-) toe te voegen, zoekresultaten uitstellen.

  • -papier              (Resultaat mag geen papier bevatten)
  • ends:papier      (Resultaat moet eindigen met papier)
  • begins:papier   (Resultaat moet beginnen met papier)
  • case:PapieR        (Resultaat bevat precies dezelfde hoofdletters/kleine letters)

Verder kunt u de zoekcommando’s combineren, bijvoorbeeld ends:case:, begins:case: en zelfs nog case:begins:ends:. Ook kunt u er een minnetje voorzetten en dan bevat het zoekresultaat juist niet dat wat u zoekt.

Zoeken bij ID
Mocht u toevallig het id van het desbetreffende resultaat weten, dan kunt u door:

  • id:1

toe te voegen expliciet naar dat ID zoeken, dit kan ook met meerdere ID’s

  • id:1,2,3,4,5,6 enzovoort

ook kunt u ID’s uitsluiten

  • -id:5 (of meerdere) -id:5,6,7,8,9

Daarnaast kunt u ook nog de normale zoekcommando’s gebruiken.