Begrippen

Definities met betrekking tot email

Accepted

Alle emails die met succes zijn afgeleverd in de inbox, spam of junk folder, inclusief emails die niet zijn aangekomen maar
waarvoor geen weigeringsbericht (bounce) is ontvangen.
Het aantal met succes afgeleverde emails is dus het totaal aantal verstuurde emails minus alle geweigerde emails (soft en hard bounces).Verstuurde emails – Geweigerde e-mails = Geaccepteerde e-mails (Accepted)

Accepted Rate (AR)

Het totaal aantal emails dat met succes is afgeleverd bij de server, gedeeld door het totaal aantal verstuurde emails.
Geaccepteerde emails / Verstuurde emails = Afleveringsratio (Accepted Rate)

Bounce

Een door de ontvangende server geweigerde email. Onder geweigerde emails vallen ‘hard bounces’ en ‘soft bounces’.

Soft Bounce Rate

Tijdelijk geweigerde emails gedeeld door het totaal aantal verstuurde emails.
Dit betreft tijdelijke afleveringsproblemen, bijvoorbeeld als de mailbox op dat moment vol is of als een emailserver niet bereikbaar is.
Tijdelijk geweigerde emails / Verstuurde emails = Soft Bounce Rate

Hard Bounce Rate

Permanent geweigerde emails gedeeld door het totaal aantal verstuurde emails.
Dit betreft permanente afleveringsproblemen, bijvoorbeeld als het emailadres verkeerd is gespeld of niet meer bestaat. Permanent geweigerde emails / Verstuurde emails = Hard Bounce Rate

Inbox Placement Rate

Dit is de verhouding van emails die speciaal in de inbox van de ontvanger zijn afgeleverd ten opzichte van het totaal aantal verstuurde emails.
De emails die in andere mappen terechtkomen, zoals spam of junk folder, worden hier niet bijgerekend. Geaccepteerde emails inbox / Verstuurde e-mails = Inbox-plaatsingsratio (Inbox Placement Rate)

Confirmed Open Rate

Het aantal bevestigde opens gedeeld door het totaal aantal met succes afgeleverde emails.
Hoewel het unieke aantal opens als methode de voorkeur heeft, kan deze ratio ook worden berekend door het totaal aantal opens te gebruiken.

Unique Confirmed Open Rate

Het unieke aantal ontvangers aan wie een email wordt getoond. Dit kan volledig geopend of in het preview scherm zijn dat wordt bijgehouden met tracking pixel,
of als de ontvanger op een link klikt (waaronder ook de afmeldlink) wanneer images worden geblokkeerd. En dat gedeeld door het totaal aantal met succes afgeleverde emails.
Deze statistiek omvat zowel HTML als plain text e-mails.
Uniek bevestigde opens / Geaccepteerde e-mails = Uniek bevestigde openratio (Unique Confirmed Open Rate)

Total Confirmed Open Rate

Het totaal aantal keren dat een email aan een ontvanger wordt getoond. Dit kan volledig geopend of in het preview scherm zijn en wordt bijgehouden met tracking pixel,
of als de ontvanger op een link klikt (waaronder ook de afmeldlink) wanneer images worden geblokkeerd.
En dat gedeeld door het totaal aantal met succes afgeleverde emails. Deze statistiek omvat zowel HTML als plain text e-mails.
Totaal bevestigde opens / Geaccepteerde emails = Totaal bevestigde openratio (Total Confirmed Open Rate)

Email Render Rate

Het aantal keren dat een email aan een ontvanger wordt getoond (volledig geopend of in het preview scherm) welke wordt bijgehouden met een tracking image, gedeeld door het totaal aantal met succes afgeleverde emails. Deze statistiek is alleen van toepassing op emails in HTML formaat. Hoewel het unieke aantal emailweergaven als methode de voorkeur heeft, kan deze ratio ook worden berekend door het totaal aantal emailweergaven te gebruiken.

Unique Email Render

Het unieke aantal ontvangers aan wie een email wordt getoond (volledig geopend of in het preview scherm) welke wordt bijgehouden met een tracking image.
Als een ontvanger de email meerdere keren opent of er worden meerdere tracking imageverzoeken bijgehouden vanwege het doorsturen van de email,
wordt per uniek e-mailadres slechts één keer geteld.
Unieke e-mailweergaven / Geaccepteerde e-mails = Unieke weergaveratio (Unique Email Render Rate)

Total Email Render

Het totaal aantal keren dat een email aan een ontvanger wordt getoond (volledig geopend of in het preview scherm) welke wordt bijgehouden met alleen een tracking image
voor een uniek emailadres. Als de ontvanger de email meerdere keren opent, wordt voor elke vertoning een e-mailweergave geteld.
Totale email weergaven / Geaccepteerde e-mails = Totale weergaveratio (Total Email Render Rate)

Average Recipient Render Rate

Het totaal aantal keren dat een email aan een ontvanger wordt getoond (volledig geopend of in het preview scherm) welke wordt vastgelegd met een tracking image
binnen een bericht in HTML formaat, gedeeld door het unieke aantal emailweergaven.
Totale e-mailweergaven / Unieke e-mailweergaven = Gemiddelde e-mailweergaven per gebruiker ratio (Average Recipient Render Rate)

Als secundaire statistiek geeft dit inzicht in het gemiddeld aantal keer dat elke ontvanger (die tenminste eenmaal een bericht weergeeft) een individueel bericht bekijkt.
Dit kan waardevol zijn voor verstuurders van inhoud die lang relevant blijft (zoals nieuwsbrieven), ervan uitgaande dat een groot aantal weergaven per ontvanger positief
is voor bepaalde e-mailprogramma’s. Voor de statistiek kunnen ook bevestigde opens worden gebruikt als dat meer van toepassing is voor de verstuurder.

Click Through Rate

Het aantal keren dat vanuit een bericht op een link wordt geklikt, gedeeld door het totaal aantal met succes afgeleverde emails. Hoewel het unieke aantal klikken als methode de voorkeur heeft, kan deze ratio ook worden berekend door het totaal aantal klikken te gebruiken.

Total Click Through Rate

Het aantal klikken op een link in een bericht, gedeeld door het totaal aantal met succes afgeleverde e-mails. Een voorbeeld: een bericht wordt aan vier mensen gestuurd en twee daarvan openen het bericht en downloaden de images;
de één klikt twee keer op een link, de ander klikt niet. De CTR voor deze link is dan 50% (2 klikken / 4 geaccepteerde e-mails = 50%).
Totaal aantal klikken / Geaccepteerde e-mails = Totale doorklikratio (Total Click Through Rate)
De Click Through Rate kan ook voor de gehele email worden berekend, in plaats van voor een individuele link, om verschillende e-mails met elkaar te vergelijken.

Click to Open Rate

Het aantal keren dat vanuit een bericht op een link wordt geklikt, gedeeld door het aantal uniek bevestigde opens voor dat bericht.

Unique Click to Open Rate

Het aantal ontvangers dat in een bericht op een link klikt, gedeeld door het aantal uniek bevestigde opens voor dat bericht. Een voorbeeld: een bericht wordt aan vier mensen gestuurd en twee daarvan openen het bericht en downloaden de images; één van hen klikt één of meerdere keren op een link. De CTO is dan 50% (1 klik / 2 uniek bevestigde opens = 50%).
Uniek aantal klikken / Uniek bevestigde opens = Unieke klik-per-openratio (Unique Click to Open Rate)

Total Click to Open Rate

Het aantal klikken op een link in een bericht, gedeeld door het aantal uniek bevestigde opens voor dat bericht. Een voorbeeld: een bericht wordt aan vier mensen gestuurd en twee daarvan openen het bericht en downloaden de images; de één klikt twee keer op een link, de ander klikt niet. De CTO voor deze link is dan 100% (2 klikken / 2 uniek bevestigde opens = 100%).
Totaal aantal klikken / Uniek bevestigde opens = Totale klik-per-openratio (Total Click to Open Rate)
De Click to Open Rate kan ook voor de gehele email worden berekend, in plaats van voor een individuele link, om verschillende e-mails met elkaar te vergelijken.