Ga naar Kenmerkvelden via Database Beheer. Klik naast de zoekbalk op het plussymbool om een nieuw kenmerkveld toe te voegen. Bij Veld details geef je het kenmerkveld een passende naam zoals voornaam, geslacht of woonplaats. Daarna maak je een keuze voor het type kenmerkveld. Dit wil zeggen op welke manier de kenmerkvelden zullen worden ingevuld, bijvoorbeeld kiezen uit meerdere keuzes, tekst invoeren of juist alleen cijfers invoeren. Je hebt hier verschillende opties:

 • Tekstveld; hiermee kan elke combinatie van letters en cijfers worden gebruikt.
 • Tekstveld alinea’s; hiermee kan de tekst op verschillende regels worden geplaatst.
 • Alleen cijfers; hiermee kan elk cijfer ingevoerd worden, het bereik kan worden beperkt (bijvoorbeeld bij het opvragen van een telefoonnummer).
 • Pick List; hier kan worden gekozen voor een bepaald onderdeel uit een lijst.
 • Checkboxes; hiermee kunnen meerdere juist/onjuist mogelijkheden gekozen worden.
 • Radio Buttons; hiermee kan er slechts één keuze gemaakt worden uit een lijst met opties.
 • Datumveld; hiermee kan er een datum gekozen worden, optioneel binnen een bepaald bereik (bijvoorbeeld bij het opvragen van de geboortedatum).
 • Groepverdeling; hiermee kan je verschillende groepen maken, ter vergemakkelijking van bijvoorbeeld een splittest.
 • Url; hiermee kan er een internetkoppeling worden gemaakt.
 • Plaatje; hiermee kan je een link naar een plaatje opgeven.
 • Bestand; hiermee kan er een bestand toegevoegd worden.

Nieuw kenmerkveld maken

Na het kiezen van het type kenmerkveld, kun je aanvinken of je wilt dat het ontwikkelde kenmerkveld verplicht is om in te vullen. Als je hiervoor kiest betekent dit dat wanneer relaties worden toegevoegd aan de database, zij gedwongen zijn om dit veld in te vullen. Wanneer je hier niet zeker van bent, vink dit niet aan. Let op: als je ervoor kiest dat het verplicht is om een veld in te vullen, wordt ditzelfde veld ook altijd verplicht om in te vullen op de webformulieren en als lijsten worden geïmporteerd. Op de volgende pagina vul je de Veld details en Nabewerking in. Deze velden zijn niet verplicht. Laat deze leeg als je op deze gebieden geen bepaalde eisen hebt. Daarna selecteer je één of meerdere databases waaraan je dit nieuwe kenmerkveld wilt toevoegen en sla je deze op.

Het kenmerkveld is nu toegevoegd aan je database, maar nog niet zichtbaar. Om dit kenmerkveld wel zichtbaar te maken in je database, volg je de onderstaande stappen:

1. Ga naar Databases via Database Beheer.
2. Klik onder de kolom Actie op het potloodsymbool bij de database waaraan je een kenmerkveld wilt toevoegen.
4. Bij Kenmerkvelden selecteer je de velden die je wenst toe te voegen.
5. Vervolgens kun je bij Volgorde en zichtbaarheid velden de velden aanvinken die je zichtbaar wilt maken op de overzichtspagina’s. Door kenmerkvelden te slepen kun je hier ook de volgorde van de velden veranderen.
6. Tot slot klik je op Opslaan. De kenmerkvelden zijn nu toegevoegd aan je database.

Door te werken met meerdere kenmerkvelden ben je in staat profielen van relatiegroepen te maken. Het aantal kenmerkvelden is technisch onbeperkt. Per relatiegroep kun je bepalen welke kenmerkvelden je wilt gebruiken. Op deze velden kun je ook per lijst eenvoudig relaties zoeken en selecteren.