Er zijn meerdere manieren om de formulieren van iConneqt in te voegen in de eigen website.

Het meest eenvoudig is om de HTML code van het formulier te kopiëren en in de eigen website te plakken. Maar iedere keer als het formulier aanpast wordt zal de HTML code opnieuw gekopieerd moeten worden en opnieuw in de website geplakt moeten worden. Vooral in website systemen die de HTML codes aanpassen, kan dit lastig zijn.

Er kan ook een stukje van een JavaScript code gekopieerd en geplakt worden. Deze JavaScript code veranderd nooit. Wanneer je het formulier in iConneqt aanpast dan zal het automatisch op de website worden aangepast. Wanneer het formulier veranderd wordt is het direct actief.

De standaard JavaScript code ziet er ongeveer zo uit en zal in de meeste gevallen voldoen:

Wanneer het formulier beter geïntegreerd dient te worden kunnen er echter ook opties worden aangepast.

Formulier

De optie iconneqt_form bevat het identificatienummer van het formulier. Wanneer er meerdere formulieren zijn die op de website getoond moeten worden, zou de website dit nummer kunnen aanpassen afhankelijk van de situatie.  Bijvoorbeeld omdat in een bepaalde context een ander formulier getoond moet worden of om een A/B-test uit te voeren met meerdere varianten van een formulier.

Grootte

Met deze opties iconneqt_width en iconneqt_height kan de respectievelijk breedte en hoogte van het formulier ingesteld worden. Standaard zal het formulier even breed zijn als je website. Deze maten kunnen worden opgeven als absolute groottes (in pixels), percentages, of elke andere eenheid die is toegestaan in CSS (zoals em, in en cm). In het volgende voorbeeld wordt een formulier getoond dat op het overgrote deel van de beeldschermen precies 5 cm bij 5 cm zal zijn:

<iframe> of <div>

Deze optie dient alleen gebruikt te worden als er geen <iframe> wordt gebruikt, maar het formulier in een <div> element getoond dient te worden.

Als deze optie niet standaard gebruikt wordt zal het formulier in een <iframe> worden getoond, dit werkt op bijna alle websites. Het nadeel van een <iframe> is echter dat er van te voren aangegeven moet worden hoe groot het formulier is. De website zal niet automatisch het formulier uitlijnen en vervolgpagina’s zullen (zoals een bevestigingspagina na inschrijving) in dezelfde gereserveerde ruimte worden getoond.

Door een <div> te gebruiken wordt het formulier in de pagina embed, zodat de overige inhoud van de website automatisch om het formulier wordt uitgelijnd. Ook zullen vervolgpagina’s in een nieuwe pagina worden geladen; het is dus mogelijk om een andere pagina van je eigen website te gebruiken. De CSS stijlregels die voor de website gelden zullen ook op het formulier worden toegepast, afhankelijk van de website kan dit een nadeel of juist een groot voordeel zijn.

Om het formulier in een <div> element te tonen, moet de waarde “div” gebruikt worden. De waarde “iframe” is ook toegestaan, maar niet nodig.

Hieronder een voorbeeld van een formulier dat in een <div> element wordt getoond op de site: