Het is voor relaties die jouw emails ontvangen mogelijk om aan te geven hoe vaak zij jouw email willen ontvangen. Dit kan ingesteld worden in webformulieren door de optie Email frequentie aan te vinken. Hiermee geef je relaties de optie om het maximale aantal emails dat hij / zij ontvangt te selecteren. In het webformulier komt na het aanvinken van deze optie, te staan Mail mij niet vaker dan. Een relatie kan hier kiezen uit de onderstaande opties:

  • Alle emails altijd ontvangen
  • Dagelijks
  • 2 x per week
  • 1 x per week
  • 2 x per maand
  • 1 x per maand
  • 1 x per kwartaal

Zodra een relatie hier een keuze maakt wordt dit in iConneqt automatisch verwerkt. Dit kan per relatie bekeken worden onder Contactfrequentie. Achter Mail mij niet vaker dan: staat het aantal dat de relatie heeft aangegeven. Indien je geen gebruik maakt van deze optie staat de relatie automatisch op Alle email altijd. Deze optie kan zowel in een aanmeldformulier als afmeldformulier en wijzingsformulier gebruikt worden. Dankzij deze optie kan de engagement met je abonnees geoptimaliseerd worden. Wanneer een abonnee zich wil afmelden maar de keuze krijgt om minder emails te ontvangen zien wij vaak dat de abonnee hiervoor kiest en zich niet meer afmelden!