Voor de formulieren die je in iConneqt maakt, kun je aangeven wat de relatie moet zien, nadat het formulier is opgestuurd. Je hebt hierbij keuze om een pagina te tonen, de relatie een ander iConneqt formulier te tonen of om de relatie naar een specifieke URL door te sturen. Voor de meeste gebruikers van iConneqt is dit voldoende.

In sommige gevallen is het echter gewenst om de eindpagina’s van iConneqt formulieren aan te passen en de relaties door te sturen naar een URL die afhankelijk is van een context of gebeurtenis die niet in iConneqt kan worden aangegeven. Bijvoorbeeld een formulier dat afhankelijk van de manier waarop de relatie op het formulier is gekomen, een andere eindpagina moet tonen.

Aangepaste URL’s

Hiervoor biedt iConneqt een vierde mogelijkheid, die niet in de gebruikersinterface van iConneqt kan worden opgegeven. Met deze mogelijkheid kan een gebruiker zélf of vanuit hun CMS aangeven naar welke URL’s de relatie moet worden doorgestuurd na invullen van het formulier.

Hiervoor moet de gebruiker echter wél enige technische kennis hebben. De URL’s moeten namelijk expliciet worden aangegeven in de link (geschikt in de meeste gevallen) naar het formulier of zelfs de HTML code van het formulier zelf (voor de meest volledige integratie).

Link aanpassen

Het aanpassen van de link is de meest eenvoudige manier, en zal meestal voldoen. Hiervoor hoeft je niet de HTML code van het formulier aan te passen, maar enkel in de URL aan te geven naar welke pagina(‘s) je jouw klant door wilt sturen. Dit doe je eenvoudig door een extra “URL parameter” toe te voegen. Neem bijvoorbeeld de volgende URL voor een aanmeldpagina:

Nadat een relatie dit formulier heeft ingevuld, wil je dat de relatie naar de website www.voorbeeld.nl wordt gestuurd. Hiervoor moet je de URL parameter “confirm_uri” toevoegen, als volgt:

Uiteraard kan je elke URL gebruiken die je wil, en hoeft deze ook niet hetzelfde te blijven.

In dit geval hebben we “confirm_uri” gebruikt; deze URL wordt gebruikt nadat een relatie het formulier heeft ingevuld, maar zijn aanmelding nog niet heeft bevestigd. Je kan echter ook de URL instellen die wordt gebruikt als het formulier verkeerd is ingevuld. In dit geval gebruik je de URL parameter “error_uri”. Je kan ze uiteraard ook allebei tegelijk gebruiken.

Welke URL parameters je kan gebruiken voor welk formulier, is onderaan deze handleiding in een lijst aangegeven.

HTML aanpassen

Gebruik je geen link, maar kopieer je de HTML code van een formulier rechtstreeks op je website, dan kan je uiteraard niet de link naar het formulier aanpassen. In de HTML code van het formulier zélf kan je dit echter alsnog aangeven. Hiervoor moet je in de code de “iconneqt.nl” URL zoeken waarop het formulier verwerkt zal worden.

Als voorbeeld nemen we weer een typisch aanmeldformulier. Hierin is het fragment HTML code aangegeven waarin de URL kan worden gevonden:

Net zoals bij de link, pas je deze URL aan door URL parameters toe te voegen. Dit zijn exact dezelfde URL parameters, dus kan je deze URL ook op vergelijkbare manier aanpassen:

URL’s onderscheiden

Je zou voor elke mogelijk actie een nieuwe URL kunnen gebruiken, maar dit is niet noodzakelijk. iConneqt voegt namelijk aan elke URL de parameters “iconneqt_type” en “iconneqt_page” toe, die tezamen aangeven welk soort actie tot de aanroep van de URL heeft geleid.

Als voorbeeld nemen we de volgende link naar een aanmeldformulier, met een aangepaste URI naar www.voorbeeld.nl:

Wanneer een relatie dit formulier heeft ingevuld, zal zij worden doorgestuurd naar deze URL:

Aangepaste URL’s voor request formulieren

In het geval van request formulieren wordt de bezoeker in veel gevallen doorgestuurd naar een wijzigingsformulier of een aanmeldformulier. Om de eindpagina URL’s van deze “doorgestuurde” pagina’s te kunnen aanpassen, mag je deze bij een request formulier in de URL meegeven.

Als je op het doorgestuurde wijzigingsformulier de URL na afloop van een wijzigingspagina wil aanpassen, geef je de “updated_uri” mee, zoals je dat zou doen als je het formulier zelf zou aanpassen. Als de wijzigingsformulier URL’s ook worden aangepast, kan een request URL er bijvoorbeeld als volgt uit kunnen zien:

Bijlages

Beschikbare parameters

Afhankelijk van het soort formulier, kan je bepaalde URL parameters wel of niet gebruiken. Hieronder is aangegeven welke parameters beschikbaar zijn vanuit de verschillende soorten formulieren:

Formulier Parameter Gebruik
Aanmelden confirm_uri Na een double opt-in aanmelding.
Aanmelden subscribed_uri Na een single opt-in aanmelding of na bevestiging van een double opt-in (dit werkt alleen vanuit de email).
Aanmelden error_uri Bij verkeerd ingevulde formulieren.
Wijzigen updated_uri Nadat een relatie haar/zijn gegevens heeft aangepast.
Wijzigen error_uri Bij verkeerd ingevulde formulieren.
Afmeld unsubscribed_uri Nadat een relatie zichzelf heeft uitgeschreven.
Afmeld error_uri Bij verkeerd ingevulde formulieren.
Request known_uri Indien het emailadres bij een bekende relatie hoort.
Request unknown_uri Indien een emailadres nog niet bekend is in de relatie-database.
Request error_uri Bij verkeerd ingevulde formulieren.
Doorstuur sendfriend_uri Nadat een relatie een campagne heeft doorgestuurd aan één of meer vrienden.
Doorstuur error_uri Bij verkeerd ingevulde formulieren.

Meegegeven parameters aan aangepaste URL’s

Per formulier type en gebruikte parameter, worden parameters meegegeven met de aangegeven aangepaste URL. In deze tabel kan je met de kolommen “Type” en “Parameter” opzoeken welke waardes de iconneqt_type en iconneqt_page parameters zullen krijgen.

Formulier Parameter iconneqt_type iconneqt_page
Aanmelden confirm_uri subscribe confirm
Aanmelden subscribed_uri subscribe subscribed
Aanmelden error_uri subscribe error
Wijzigen updated_uri modify updated
Wijzigen error_uri modify error
Afmeld unsubscribed_uri unsubscribe unsubscribed
Afmeld error_uri unsubscribe error
Request known_uri request known
Request unknown_uri request unknown
Request error_uri request error
Doorstuur sendfriend_uri forward sendfriend
Doorstuur error_uri forward error