Selectie op domein

Binnen iConneqt kunnen er oneindige selecties gemaakt worden met diverse combinaties. Een van de selecties die gemaakt kan worden, is de selectie op basis van domein. Dit kan gewenst zijn wanneer je bijvoorbeeld inzicht wil krijgen in het aantal relaties met een Gmail...

Selectie op segmenten

Het is sinds kort mogelijk om een selectie op basis van segmenten te maken. Dit houdt in dat je een selectie op basis van een eerder gemaakte selectie maakt. Dit doe je door een nieuwe selectie aan te maken en de juiste database te selecteren. Vervolgens kies je voor...

Triggers gebaseerd op selecties

Binnen iConneqt is het mogelijk om een trigger op basis van een datumveld binnen een selectie te ontwikkelen. Hiervoor moet eerst een datumveld ontwikkeld en gekoppeld worden aan een database. Vervolgens kan er een selectie gemaakt worden waarbij de criteria van het...

Meerdere selecties selecteren

In het overzicht van alle selecties kan je gemakkelijk een selectie selecteren. Soms is het ook nodig om meerdere selecties te selecteren zodat bij alle selecties dezelfde actie wordt uitgevoerd. Dit kan snel gedaan worden door de eerste selectie aan te vinken en...