Autoresponders bekijken

Autoresponders zijn opvolgmails die automatisch worden verzonden na bepaalde gebeurtenissen, bijvoorbeeld nadat een relatie zich heeft ingeschreven. Je kunt zelf bepalen op welk moment de e-mails verstuurd moeten worden. Via Marketing Automation kan je naar...

Autoresponder aanmaken

Een autoresponder wordt voornamelijk gebruikt bij inschrijvingen op een database. Wanneer een relatie zich bijvoorbeeld inschrijft voor de nieuwsbrief, zorgt een autoresponder ervoor dat deze persoon een welkomstmail ontvangt. Voor uitgebreidere automatische...

Autoresponderstatistieken

Er kunnen bij een database autoresponders worden aangemaakt. Autoresponders zijn opvolgmails die automatisch worden verzonden na bepaalde gebeurtenissen, dus bijvoorbeeld nadat een relatie zich heeft ingeschreven. De Autoresponderstatistieken hebben als doel om te...

Proces statistieken

Ook van Trigger processen zijn de statistieken inzichtelijk gemaakt. Ga via Marketing Automation naar Statistieken en kies Trigger. Bij de Trigger Statistieken is een overzicht te vinden van alle processen/triggers en de statistieken hiervan. Deze statistieken kunnen...