Autoresponders bekijken

Autoresponders zijn opvolgmails die automatisch worden verzonden na bepaalde gebeurtenissen, bijvoorbeeld nadat een relatie zich heeft ingeschreven. Je kunt zelf bepalen op welk moment de e-mails verstuurd moeten worden. Bij Autoresponders bekijken kun je je eerder...

Autoresponder aanmaken

Een autoresponder wordt voornamelijk gebruikt bij inschrijvingen op een database. Wanneer een relatie zich bijvoorbeeld inschrijft voor de nieuwsbrief, zorgt een autoresponder ervoor dat deze persoon een welkomstmail ontvangt. Voor uitgebreidere automatische...

Autoresponderstatistieken

Er kunnen bij een database autoresponders worden aangemaakt. Autoresponders zijn opvolgmails die automatisch worden verzonden na bepaalde gebeurtenissen, dus bijvoorbeeld nadat een relatie zich heeft ingeschreven. De Autoresponderstatistieken hebben als doel om te...

Proces statistieken

Bij de Trigger Statistieken is een overzicht te vinden van alle processen/triggers en de statistieken hiervan. Deze statistieken kunnen bekeken worden, maar ook afgedrukt. Klik onder de kolom Actie op Bekijk  bij het proces waarvan je de statistieken wilt bekijken. Op...