Campaign Intelligence

De Campaign Intelligence tool maakt het mogelijk om de resultaten van emailcampagnes te bekijken en te vergelijken. Zo heb je van verschillende emailcampagnes makkelijk de verschillende open rates naast elkaar.

  1. Ga naar emailcampagnes.
  2. Klik op Campaign Intelligence, dit is de derde optie onder emailcampagne.
  3.  Je ziet nu boven aan twee opties: Kolommen en Filter criteria.
    – Kolommen: hieronder staan de volgende categoriën: campagne info, resultaten, inhoud, onderwerp, preheader, verzendmoment en het weer. Onder deze categoriën vallen een aantal begrippen. Onder het weer valt bijvoorbeeld: regenval. Als je nu per emailcampagne wilt zien hoeveel regenval was om dit te kunnen vergelijken sleep je dit begrip in het vierkante vlak rechts van de kolommen. Je ziet nu dat regelval ook zal verschijnen in de kolommen onderaan waar de resultaten van de emailcampagnes staan. Dit kan gedaan worden met alle begrippen onder kolommen.
    – Filter criteria: Bij filter criteria kun je uit verschillende criteria kiezen om hier specifiek op te filteren. Als voorbeeld kun je kiezen: Campagnenaam, is, Test. Je zult nu onderaan in de lijst alleen campagnes krijgen die test heten. Je zou ook kunnen doen: Campagnenaam, bevat, test. Als de campagne nu heet: test januari, dan zal deze campagne ook naar voren komen omdat de naam het woord: test bevat. Ook kun je er nog voor kiezen om te zeggen: Campagnenaam, is niet, test. Nu zul je alle campagnes krijgen met een naam die niet het woord: test bevat. Ditzelfde kan ook met bevat niet, dan zul je alle campagnes krijg die niet in de campagnenaam het woord test hebben staan.
  4. Bij Filter criteria is het belangrijk om boven aan te kiezen tussen: alle of een van. Dit weergeeft of je een wilt dat er campagnes naar voren komt die voldoen aan alle ingevulde criteria of dat je wilt dat er campagnes naar voren komen die voldoen aan 1 criteria.
  5. De begrippen en criteria die bovenin ingevuld zijn zullen worden weergeven in de tabel met campagneresultaten onderaan de pagina.
  6. Je kunt de tabel sorteren. Je kunt bijvoorbeeld de openingen sorteren van hoog naar laag. Je zult nu de emailcampagne met de meesten openingen helemaal bovenaan de tabel krijgen. Dit zelfde kan met de andere criteria boven aan de tabel.