Linkjes toevoegen

In de Julia Editor kunnen op verschillende plaatsen linkjes toegevoegd worden. Hieronder staan de verschillende plekken aangegeven en wordt kort uitgelegd hoe je de link kan toevoegen. Afbeelding Het is erg handig om een link achter een afbeelding te plaatsen. Als...

Afmeldopties

Relaties moeten altijd de kans krijgen om zich af te melden zodat zij de nieuwsbrief of andere emails niet meer ontvangen. Het is zelfs verplicht om altijd een afmeldlink in jouw mail te plaatsen. Achter een afmeldlink kan een webformulier geplaatst worden. In het...

Email frequentie

  Het is voor relaties die jouw emails ontvangen mogelijk om aan te geven hoe vaak zij jouw email willen ontvangen. Dit kan ingesteld worden in webformulieren door de optie Email frequentie aan te vinken. Hiermee geef je relaties de optie om het maximale aantal...

Voorkom spam

De filters van email diensten worden tegenwoordig steeds strenger. Hierdoor kunnen emails sneller in de spambox terecht komen. Wij hebben een aantal tips om te voorkomen dat jouw mail in de spambox terecht komt. Tips Mail frequent: geen grote hoeveelheden emails met...

Abonnementsvormen

Aan een database kunnen abonnementsvormen toegevoegd worden. Dit doe je door de desbetreffende database te bewerken en onder het kopje Abonnementsvormen de namen van de abonnementen toe te voegen. Bestaande en nieuw relaties kunnen in een webformulier aangeven op welk...