Relaties moeten altijd de kans krijgen om zich af te melden zodat zij de nieuwsbrief of andere emails niet meer ontvangen. Het is zelfs verplicht om altijd een afmeldlink in jouw mail te plaatsen. Achter een afmeldlink kan een webformulier geplaatst worden. In het afmeldformulier zijn een aantal opties toegevoegd die jij eventueel kan gebruiken.

Automatisch afmelden

Als bekend is wie het afmeldformulier bekijkt, wordt de bevestigingspagina overgeslagen en wordt de relatie direct afgemeld. Wij raden aan om deze optie niet standaard te gebruiken, omdat je de relatie juist opties wil geven zodat je afmeldingen kunt voorkomen. In combinatie met de Double Opt-in kan deze optie wel gebruikt worden. Een relatie loopt dan door een proces waarbij zij de afmelding in de mail moet bevestigingen. Hierdoor kunnen relaties toch overwegen om lid te blijven en daarnaast heb je ook een duidelijke bevestiging dat een klant zich heeft afgemeld.

Optie om tijdelijk geen emails te ontvangen

In een afmeldformulier kan er een optie toegevoegd worden waarin je de relatie laat kiezen om tijdelijk geen emails te ontvangen. In plaats van een volledige afmelding kun je een relatie laten kiezen om geen pauze in te stellen, een periode te laten selecteren waarin hij / zij geen emails ontvangt of een datum op te geven vanaf wanneer hij / zij weer emails wilt ontvangen. Tijdens het ontwikkelen van het afmeldformulier kies jij welke optie relaties kunnen kiezen tijdens het afmelden. Je selecteert dus een van deze drie opties. Deze optie wordt automatisch in het afmeldformulier verwerkt.

Als je voor de eerste optie kiest is het niet mogelijk om een pauze in stellen, dus zal er ook niks in het afmeldformulier komen te staan. Indien je de tweede optie kiest, krijgen relaties de mogelijkheid om op te geven in welke periode zij geen mails meer willen ontvangen. Zij kunnen kiezen uit: komende week, komende twee weken, komende drie weken, komende maand, komende twee maanden, komend kwartaal, komend halfjaar en komend jaar. Als er in een afmeldformulier gekozen wordt voor de derde optie kunnen relaties zelf aangeven in welke periode zij geen emails willen ontvangen. Zij kunnen dan een start- en einddatum invullen. De keuze van de relatie zal in iConneqt automatisch verwerkt worden. De keuze van de relatie is terug te vinden in het relatiedossier bij Contactfrequentie. 

Reden van afmelden

Bij het aanmaken van een afmeldformulier kan gekozen worden voor de optie Afmeldreden. Hiermee geef je relaties de mogelijkheid om in te vullen waarom zij zich afmelden. Als deze optie aangevinkt, wordt zal dit automatisch in het afmeldformulier verwerkt worden. In het afmeldformulier komt dan te staan: Reden van afmelding. Relaties kunnen hier kiezen voor Geen specifieke reden indien ze geen bijzondere afmeldreden hebben. Daarnaast kunnen zij kiezen voor Anders. Als er voor deze optie wordt gekozen verschijnt er een tweede balk waarin de relatie zijn of haar afmeldreden kan aangeven.

Directe afmeldknop

Ook dit is een optie die aangevinkt kan worden bij het aanmaken van een afmeldformulier. Indien er voor deze optie wordt gekozen, zal er automatisch een afmeldknop in het formulier verschijnen. Als relaties op deze knop klikken worden zij direct afgemeld. Dit is handig wanneer je in het afmeldformulier ook wijzigingsopties hebt (bijv. tijdelijk geen mails ontvangen). Als een relatie geen gebruik wil maken van deze wijzigingen kunnen zij zich via de knop direct afmelden.