Aan een database kunnen abonnementsvormen toegevoegd worden. Dit doe je door de desbetreffende database te bewerken en onder het kopje Abonnementsvormen de namen van de abonnementen toe te voegen. Bestaande en nieuw relaties kunnen in een webformulier aangeven op welk abonnement zij ingeschreven willen staan. Hiervoor kan je een bestaand webformulier gebruiken of een nieuwe maken. Onder Bewerk formulier details kan de optie Abonnementsvormen aangevinkt worden. In het webformulier komt te staan Ik ben geïnteresseerd in. Hierachter kunnen relaties kiezen voor welke groep zij zich willen abonneren. Zodra een relatie hier een keuze maakt wordt dit automatisch in iConneqt verwerkt. De keuze kan per relatie bekeken worden onder Contactfrequentie. Achter Ik ben geabonneerd op komt de keuze te staan. Indien je geen gebruik maakt van deze functie staat hier een streepje (-).