Het is sinds kort mogelijk om een selectie op basis van segmenten te maken. Dit houdt in dat je een selectie op basis van een eerder gemaakte selectie maakt. Dit doe je door een nieuwe selectie aan te maken en de juiste database te selecteren. Vervolgens kies je voor de selectiecriteria Segmenten. Deze is te vinden onder Voorselectie. Bij de selectiecriteria staat nu Segmenten > in > [de gekozen selectie]. Nu kan je op basis van deze selectie meer criteria toevoegen waardoor er een nog specifieke selectie ontstaat. Normaal maak je een selectie op basis van een gehele database. Deze optie is goed te gebruiken wanneer je bijvoorbeeld een mail wil sturen naar relaties uit een selectie die al eerder een mail hebben ontvangen. Maar nu wil je alleen de relaties die deze mail geopend hebben nog een mail sturen. Door een selectie te maken op dit segment en de juiste criteria toe te voegen kan dit gemakkelijk gedaan worden.